Foglalkozás-egészségügy

Foglalkozás-egészségügyi ellátás

Foglalkozás-egészségügyi, üzemorvosi ellátást nyújtunk a legmodernebb diagnosztikai, prevenciós műszerekkel.


Foglalkozás-egészségügy

A jelenleg hatályos törvények értelmében (1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló Törvény) minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást (üzemorvost) köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára. A foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) szolgáltat szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII. 14) számú kormányrendelet intézkedik.

Foglalkozás-egészségügyi ellátás nem szükséges az egyéni vállalkozóknak, számukra a munkától függően, csak egészségügyi kisköny kiállítása szükséges. Ezt a vizsgálatot a háziorvosi is végezheti (egyéni vállakozóknak igazolhatja, hogy nem fertőznek).

Új szakma elsajátításánál szakmai alkalmassági vizsgálat szükséges, melyet háziorvos nem végezhet, foglalkozás-egészségügyi szakorvos is csak foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyen (pl.: www.omfi.hu).

Rendeletileg előírt foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) szolgáltatások:

 • a szolgáltató végzi a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat,
 • kivizsgálja, a külön jogszabályban meghatározottak szerint, a foglalkozási megbetegedéseket, fokozott expozíciónak kitett eseteket,
 • vizsgálja a munkavégzés egészségkárosító hatásait,
 • végzi az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást,
 • végzi a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást,
 • végzi az egyes foglalkozási csoportokra előírt időszakos orvosi vizsgálatokat,
 • előírásszerűen vezeti a dolgozók foglalkozás-egészségügyi nyilvántartását,
 • végzi a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazási feltételeinek vizsgálatát,
 • foglalkozási megbetegedés gyanújának kivizsgálása, megszervezi a speciális vizsgálatokat és lefolytatja a jogszabályban rögzített eljárásokat, a nyilvántartást úgy vezeti, hogy azok a dolgozók egészségi állapotát megfelelően tükrözzék. Ennek érdekében felek kölcsönösen kötelesek jóhiszeműen közreműködni,
 • eleget tesz a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségének.

A foglalkozás-egészségügyi ellátó közreműködik:

 • a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
 • foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában,
 • az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében,
 • a munka és egészségvédelmi szemléken megbízó telephelyén,
 • a katasztrófa-megelőző,-elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének
 • kidolgozásában,
 • részt vesz a közegészségügyi-járványügyi szemléken, munkahelyi kockázatbecslésben,
 • a védőoltások megszervezésében (influenza, hepatitis, kullancs-encephalitis ellenes).

További szolgáltatásaink


Arteriográf

Az arteriográf segíti az érelmeszesedés korai felismerését, a hatékony megelőzés megkezdését, még a súlyos szövődmények kialakulása előtt. Stresszes munkakörök esetén javasolt veszélyeztetett munkavállalóknak.


Audiométer

Zajterhelés esetén törvényben előírt kötelezettség a hallásvizsgálat. Segítségével kiszűrhetők a különböző hallászavarok.


Légzésfunkciós-vizsgálat

Egyes légzőszerveket károsító anyagokkal történő munkavégzés esetén kötelező a légzésfunkciós-vizsgálat végzése. Segíti az asztma, krónikus hörghurut felismerését.


Jogosítvány, gépkezelői engedély

Végezzük hivatásos jogosítvány, targonca-vezetői engedély hosszabbítását is.